Provincie Drenthe

Veel informatie verwerken + samenwerkingen stimuleren

Provincie Drenthe vroeg Studio Eenvoud of wij in een animatie kunnen uitleggen waarom de Smart Industry Implementatieagenda is ontwikkeld en kunnen toelichten wat het belang is om de drie fieldlabs in Noord-Nederland tot een hub te vormen.

De tijdspanne was kort, maar we hebben toch twee versies gemaakt. De lange animatie werd vertoond op de dag van Techniekpact waar de ambities werden uitgesproken. De korte versie was bedoeld om te delen via socials.

Het doel is bereikt: de Smart Industry Hub wordt gerealiseerd!