Pleegzorg Nederland

Wervende animatie-video +
stijging pleeggezinnen

Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek.

Voor Jessie ging er een wereld open toen ze op de afsluitende avond van de pleegoudertraining van haar ouders was. De verhalen van pleegkinderen, pleegouders en ouders die hun kind hebben afgestaan, raakte haar enorm.

Met het gevoel van graag iets willen doen, kwam ze uit op het maken van een wervingsvideo. Die kreeg een prominente plek op de homepagina van Pleegzorg Nederland met als resultaat 7% meer inschrijvingen van pleeggezinnen.

Pleegzorg begint met het werven van pleegouders en -gezinnen. Mensen die hun huis en hart openzetten om kinderen die het moeilijk hebben een veilige plek te bieden.