Philips Healthcare

Duidelijke animaties +
stijgende verkoop

Philips Healthcare heeft verschillende softwareproducten die worden verduidelijkt met animaties. Maar enkele van die animaties riepen alleen maar vragen op. Aan Studio Eenvoud werd gevraagd die producten zo te verbeelden dat het verhaal in een keer duidelijk is.

Dus wij in gesprek met de software-ontwikkelaar, internist en marketingmanager. Die combinatie zorgt ervoor bij de animaties voor EchoNavigator, de Dynamic Coronary Roadmap en de Stentboost Live zo goed als geen vragen meer oppoppen.

Studio Eenvoud is analytisch en creatief. Die vertaalslag van inhoud naar duidelijk beeld, dat kunnen niet veel mensen, aldus een tevreden Philips Health Care.